Projekt graficzny i wykonanie: Bartosz Feldek
Zapraszam do odwiedzenia kościoła oraz modlitwy - świątynia
jest otwarta przez cały dzień.

Jako proboszczowi, leży mi na sercu troska o odpowiedni
wygląd i klimat świątyni. Oszczędny w formie, a zarazem
wymowny w swej symbolice i treści wystrój wnętrza sprzyja
osobistej modlitwie i godnemu sprawowaniu liturgii. Tonące w
zieleni obejście kościoła zachęca do wypoczynku i medytacji.Szczęść Boże!

ks. Stanisław Achtelik
Książka niniejsza jest
świadectwem
zbiorowego wysiłku
ludzi, którzy
przyczynili się do
powstania podwójnego
dzieła:
architektonicznego i
wydawniczego. Osobą,
która zwiera oba dzieła
jest prof, dr hab. inż.
arch. Adam Lisik,
projektant zespołu
sakralnego w
Mysłowicach Ławkach i
współinicjator
powstania książki.

więcej...
-----------------------------------------------
AKTUALNOŚCI
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
BOŻE CIAŁO 03.06.2010
ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ Z
PROCESJI BOŻEGO CIAŁA, KTÓRA
W TYM ROKU PRZESZŁA ULICAMI:
Krasowską, Plebiscytową i
Murckowska ( trasa II).