Projekt graficzny i wykonanie: Bartosz Feldek
Książka niniejsza jest
świadectwem
zbiorowego wysiłku
ludzi, którzy
przyczynili się do
powstania podwójnego
dzieła:
architektonicznego i
wydawniczego. Osobą,
która zwiera oba dzieła
jest prof, dr hab. inż.
arch. Adam Lisik,
projektant zespołu
sakralnego w
Mysłowicach Ławkach i
współinicjator
powstania książki.

więcej...
ARCHIWUM
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
WIELKI POST
Prochem jesteś i w proch się
obrócisz...
Wielki Post trwa 40 dni i rozpoczyna się zawsze w Środę
Popielcową. Jej data zależy od daty uroczystości
Zmartwychwstania Pańskiego. W Środę Popielcową
kapłani na znak pokuty i umartwienia posypują nasze
głowy popiołem. Do dobrego przeżycia tego czasu
pomagają nam modlitwa, post i jałmużna.
Do okresu Wielkiego Postu nie wlicza się sześciu niedziel,
będących - jak w ciągu całego roku - bardziej radosnymi
wspomnieniami Zmartwychwstania. Ostatnia niedziela
Wielkiego Postu jest nazywana Niedzielą Męki Pańskiej.
Rozpoczyna ona okres Wielkiego Tygodnia - czasu
bezpośrednio poprzedzającego Święte Triduum Paschalne
- święta wielkanocne. Wielki Post kończy się w Wielki
Czwartek przed sprawowaną wieczorem Mszą Wieczerzy
Pańskiej.
-----------------------------------------------
Święta Wielkanocne 2010 - Zdjęcia