Projekt graficzny i wykonanie: Bartosz Feldek


Poświęcenia organów dokonał ks. bp Józef
Kupny podczas wizytacji 19 października 2007
r.

Jest to instrument o stylizacji barokowej, 15-
głosowy, mechaniczny, składający się z
prawie 1000 piszczałek. Zaprojektował go
prof. Julian Gembalski z Akademii Muzycznej
w Katowicach, a wykonawcą jest firma
organmistrzowska Marka Cepki z Popowa
k/Wronek (poznańskie).

Dyspozycja organów:

Manuał I (główny):
Rurflet 8'
Salicet 8'
Oktawa 4'
Blokflet 2'
Mikstura 1 1/3' - 3ch.
Fagot 8'

Manuał II (pozytyw):
Flet kryty 8'
Rurflet 4'
Pryncypał 2'
Nazard 2 2/3'
Tercja 1 3/5'
Sifflet 1'
Tremulant

Pedał:
Subbas 16'
Pryncypałbas 8'
Chorałbas 4'
ORGANY
Zdjęcia organów można zobaczyć w galeri
zdjęć. Znajdują się tam zdjęcia z budowy
organów, poświęcenia oraz efekt końcowy.