Nazwa miejscowości Ławki pochodzi od „ławek”, czyli kładek, po których przechodzono
przez  potok Przyrwa (zwany Potokiem ławeckim) oraz przez wpływające do niego kanały
odwadniające. Po dziś dzień kładki nad potokiem nazywane są tu „ławeczkami”. Osada
przynależała do parafii św. Klemensa w Lędzinach (najstarszy zapis z 1241 r.). 1 sierpnia
1925 roku wyodrębniona została z Lędzin parafia św. Józefa w Krasowach, do której
przyłączono część Ławek. 7 lipca 1949 roku wydzielono ośrodek duszpasterski w
Hołdunowie przydzielając doń też Ławki. Mieszkańcy Ławek uczestniczyli w mszach św.i
nabożeństwach w kościołach św. Józefa w
Krasowach, Chrystusa Króla w Hołdunowie oraz
M.B. Fatimskiej w Wesołej (1 października
1957). Miejscem kultu i spotkań modlitewnych
na terenie Ławek była figura M.B. Niepokalanie
Poczętej, ufundowana przez Jana i Agnieszkę
Kerner w 1871 r. dla uczczenia ogłoszenia
dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP 8
grudnia 1854 r. Przy figurze tej wierni spotykali
się każdego dnia, niezależnie od aury, na
modlitwie różańcowej w październiku oraz na
nabożeństwach majowych. Obecnie, po
odrestaurowaniu, figura M.B. Ławeckiej
stanęła przy kościele, w miejscu ołtarza
tymczasowej kaplicy. Poświęcenia figury
dokonał Ksiądz. Biskup Gerard Bernacki 9
września 2004 r. W miejscu figury (przy ulicy
Krasowskiej) stanął krzyż.
kliknij na zdjęcie aby powiększyć
HISTORIA