Projekt graficzny i wykonanie: Bartosz Feldek
              

- 13 października 1986 r., podczas wizytacji kanonicznej w dekanacie mysłowickim,
przedstawiono propozycję budowy obiektu sakralnego w Ławkach.

- 28 listopada 1986 r., Biskup Katowicki wyraził zgodę na podjęcie starań o uzyskanie
zezwolenie na budowę kaplicy mszalnej wraz zapleczem katechetyczno-mieszkalnym na
terenie Ławek, mianując budowniczym kościoła oraz duszpasterzem nowego ośrodka
duszpasterskiego ks. Stanisława Achtelika.

- 8 października 1987 r. uzyskano zgodę na budowę kościoła oraz tymczasowej kaplicy.

- 26 listopada 1987 r. Biskup Katowicki Damian Zimoń poświęcił tymczasową kaplicę oraz
fundamenty nowo budowanego kościoła.

- 9 stycznia 1988 r. Biskup Katowicki ustanowił parafię tymczasową p.w. „Ciała i Kwi
Pańskiej” w Ławkach, mianując jej administratorem dotychczasowego duszpasterza.- 31 grudnia 1992 r. administrator parafii dokonał poświęcenia nowego probostwa.

- 1 stycznia 1993 r. Arcybiskup Metropolita Katowicki Damian Zimoń ustanowił parafię p.w.
„Ciała i Kwi Pańskiej” w Ławkach. Proboszczem parafii został mianowany dotychczasowy
administrator i budowniczy obiektu sakralnego ks. Stanisław Achtelik.

- 16 września 1993 r. Ksiądz Biskup Gerard Bernacki poświęcił nowo wybudowany dom
katechetyczny oraz dzwon do kaplicy cmentarnej. (Dom katechetyczny służy jako punkt
rekolekcyjny dla różnych grup pozaparafialnych).
- 1 grudnia 1990 r. Ksiądz Biskup Gerard
Bernacki poświęcił dzwony, które zostały
ufundowane dla nowego kościoła. (Od tej
pory ma co roku ma miejsce Msza święta
barbórkowa z udziałem kopalni, sprawowana
w intencji górników poległych na kopalni
„Wesoła”, którym poświęcony jest dzwon
„Św. Barbara”, ufundowany przez załogę
kopalni).
kliknij na zdjęcie aby powiększyć
- 10 września 1994 r. Ks. Arcybiskup Damian Zimoń
dokonał poświęcenia nowego kościoła p.w. „Ciała i
Kwi Pańskiej”.
Uroczystość ta zgromadziła ok. 3400 wiernych z całej
okolicy.
- 1 listopada 1996 r. Metropolita Katowicki poświęcił cmentarz
parafialny, kaplicę cmentarną oraz stacje drogi krzyżowej,
usytuowane przy alei prowadzącej na cmentarz.

Od października 2001 r. kościół w Ławkach jest „kościołem
akademickim” dla Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im.
Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach. Proboszcz parafii jest
duszpasterzem akademickim uczelni.
kliknij na zdjęcie aby powiększyć
KALENDARIUM