Projekt graficzny i wykonanie: Bartosz Feldek
Książka niniejsza jest świadectwem
zbiorowego wysiłku ludzi, którzy przyczynili
się do powstania podwójnego dzieła:
architektonicznego i wydawniczego. Osobą,
która zwiera oba dzieła jest prof, dr hab.
inż.arch. Adam Lisik, projektant zespołu
sakralnego w Mysłowicach Ławkach i
współinicjator powstania książki. Znany jest
z bogatego dorobku projektów autorskich
obiektów sakralnych w diecezji katowickiej
jak i poza jej granicami. Do współpracy w
architektonicznym dziele poprosił artystów:
malarza prof. Macieja Bieniasza z Akademii
Sztuk Pięknych w Katowicach i znanego na
Śląsku rzeźbiarza Zygmunta
Brachmańskieg
o. W realizacji dzieła
wzięła udział spora grupa ludzi pod
przewodnictwem ks. prób. Stanisława
Achtelika.
KSIĄŻKA O NASZYM KOŚCIELE
KLIKNIJ W OBRAZEK ABY ZOBACZYĆ
INTERNETOWĄ WERSJĘ KSIĄŻKI
Książka, która powyższe dzieło prezentuje słowem i ilustracją, jest
również dziełem zbiorowym. Na prośbę prof. A. Lisika tekst zasadniczy
napisał ks. dr Marian Zielniok, pracownik naukowy Papieskiej Akademii
Teologicznej w Krakowie, autor licznych publikacji na tematy architektury
i sztuki sakralnej. Tekst rozważań na temat obrazów Drogi Krzyżowej
napisał ich autor prof. Maciej Bieniasz.
Książka ukazuje się dzięki pomocy licznych sponsorów, którym należy się
szczególna wdzięczność za finansowe wsparcie jak i cierpliwość w
oczekiwaniu jej wydania. Można ich rozpoznać z zamieszczonych w
książce reklam z wyjątkiem firmy „PLACMAT" Grzegorza Janoty i firmy
„PURUS" Bernarda Pastuszki, którzy sponsorowali   bezinteresownie.
Książka przeznaczona jest tak dla szerokiego kręgu odbiorców
zainteresowanych prezentowanym obiektem jak i twórców architektów i
plastyków którzy przez jej strony będą mieli możliwość poznania
prezentowanych dzieł.

Kazimierz Pańczyk
WYDAWCA