Projekt graficzny i wykonanie: Bartosz Feldek
Książka niniejsza jest
świadectwem
zbiorowego wysiłku
ludzi, którzy
przyczynili się do
powstania podwójnego
dzieła:
architektonicznego i
wydawniczego. Osobą,
która zwiera oba dzieła
jest prof, dr hab. inż.
arch. Adam Lisik,
projektant zespołu
sakralnego w
Mysłowicach Ławkach i
współinicjator
powstania książki.

więcej...
BOŻE CIAŁO
ZAPRASZAM DO
ZOBACZENIA
ZDJĘC Z PROCESJI
BOŻEGO CIAŁA
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
ŻNIWNA
ARCHIWUM
-----------------------------------------------
W Sobotę 10 września dokładnie 15 lat
temu, bo w 1994 roku nasz Kościół
został poświęcony przez Ks.
Arcybiskupa Damiana Zimonia
Metropolity Katowickiego.
-----------------------------------------------
15 rocznica poświęcenia kościoła
Z okazji Świąt Bożego
Narodzenia
wielu głębokich i
radosnych przeżyć,
wewnętrznego spokoju,
wytrwałości i radości
oraz błogosławieństwa
Bożego
w każdym dniu
nadchodzącego Roku
ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE
-----------------------------------------------
ZAPRASZAM DO ZOBACZENIA
FILMU, W KTÓRYM POKAZANE
JEST WNĘTRZE NASZEGO
KOŚCIOŁA W OKRESIE ŚWIĄT
BOŻEGO NARODZENIA
W 2008 ROKU
KLIKNIJ W PRZYCISK
POWYZEJ ABY ZOBACZYĆ FILM
Święta 2009/2010
KLIKNIJ W DANE ZDJĘCIE
ABY POWIĘKSZYĆ
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------