STACJA IX

PAN JEZUS UPADA PO RAZ TRZECI

Dobrze dla męża, gdy dźwiga
  jarzmo w swojej młodości.
  Niech siedzi samotny w milczeniu,
  gdy On na niego je włożył.
  Niech usta pogrąży w prochu!
  A może jest jeszcze nadzieja?
  Bijącemu niech nadstawi policzek,
  niechaj nasyci się hańbą!
  Bo nie jest zamiarem Pana
  odtrącić na wieki.
  Gdyż jeśli uniży, ma litość
  w dobroci swej niezmiernej;

                                       (Lm 3,27-32)