STACJA X

PAN JEZUS Z SZAT OBNAŻONY

Gdy przyszli na miejsce zwane Golgotą,
to znaczy Miejscem Czaszki,  dali Mu pić
wino zaprawione goryczą. Skosztował, ale
nie chciał pić.
  Gdy Go ukrzyżowali, rozdzielili między
siebie Jego szaty, rzucając o nie losy.  I
siedząc, tam Go pilnowali.
(Mt 27,33-36)