STACJA XI

PAN JEZUS DO KRZYŻA PRZYBITY

A nad głową Jego umieścili napis z
podaniem Jego winy: «To jest Jezus,
Król Żydowski». Wtedy też ukrzyżowano
z Nim dwóch złoczyńców, jednego po
prawej, drugiego po lewej stronie.
  Ci zaś, którzy przechodzili obok,
przeklinali Go i potrząsali głowami,  
mówiąc: «Ty, który burzysz przybytek i
w trzech dniach go odbudowujesz,
wybaw sam siebie; jeśli jesteś Synem
Bożym, zejdź z krzyża!»  Podobnie
arcykapłani z uczonymi w Piśmie i
starszymi, szydząc, powtarzali:  «Innych
wybawiał, siebie nie może wybawić. Jest
królem Izraela: niechże teraz zejdzie z
krzyża, a uwierzymy w Niego.
(Mt 27,37-42)