STACJA VIII

PAN JEZUS POCIESZA PŁACZĄCE
NIEWIASTY

Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: «Córki
jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie
raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi!  Oto
bowiem przyjdą dni, kiedy mówić będą:
"Szczęśliwe niepłodne łona, które nie rodziły, i
piersi, które nie karmiły".  Wtedy zaczną wołać
do gór: Padnijcie na nas; a do pagórków:
Przykryjcie nas!  Bo jeśli z zielonym drzewem to
czynią, cóż się stanie z suchym?»
(Łk 23,28-31)