STACJA VII

PAN JEZUS UPADA PO RAZ DRUGI

Jam człowiek, co zaznał boleści
  pod rózgą Jego gniewu;
  On mnie prowadził, iść kazał
  w ciemnościach, a nie w świetle,
  głazami zagrodził mi drogi,
  a ścieżki moje poplątał.
  Starł mi zęby na żwirze,
  pogrążył mnie w popiół.

                             (Lm 3,1-2.9.16)