STACJA V

SZYMON CYRENEJCZYK POMAGA NIEŚĆ
KRZYŻ PANU JEZUSOWI

Wychodząc spotkali pewnego człowieka z Cyreny,
imieniem Szymon. Tego przymusili, żeby niósł
krzyż Jego.
  Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: «Jeśli kto
chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie,
niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.
(Mt 27,32; 16,24)