STACJA IV

PAN JEZUS SPOTYKA MATKĘ

Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi,
Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest na
upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na
znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją
duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły
zamysły serc wielu».
  Potem poszedł z nimi i wrócił do
Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego
chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w
swym sercu.
(Łk 2,34-35.51)