STACJA II

PAN JEZUS BIERZE KRZYŻ NA SWOJE
RAMIONA

Wtedy żołnierze namiestnika zabrali Jezusa z
sob± do pretorium i zgromadzili koło Niego cał±
kohortę. Rozebrali Go z szat i narzucili na Niego
płaszcz szkarłatny. Uplótłszy wieniec z ciernia
włożyli Mu na głowę, a do prawej ręki dali Mu
trzcinę. Potem przyklękali przed Nim i szydzili z
Niego, mówi±c: «Witaj, Królu Żydowski!» Przy
tym pluli na Niego, brali trzcinę i bili Go po
głowie. A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego
płaszcz, włożyli na Niego własne Jego szaty i
odprowadzili Go na ukrzyżowanie.
(Mt 27, 27-31)