Stacja I
Pan Jezus na śmierć skazany

  
 
 „Rzekł do nich Piłat: «Cóż więc mam uczynić z
Jezusem, którego nazywają Mesjaszem?»
Zawołali wszyscy: «Na krzyż z Nim!» Namiestnik
odpowiedział: «Cóż właściwie złego uczynił?»
Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: «Na krzyż z
Nim!» Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa
kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie.”
(Mt 27, 22-23.26)