STACJA XIII

PAN JEZUS ZDJĘTY Z KRZYŻA

Setnik zaś i jego ludzie, którzy odbywali
straż przy Jezusie, widząc trzęsienie
ziemi i to, co się działo, zlękli się bardzo
i mówili: «Prawdziwie, Ten był Synem
Bożym».
  Było tam również wiele niewiast, które
przypatrywały się z daleka. Szły one za
Jezusem z Galilei i usługiwały Mu.
(Mt 27, 54-55)