STACJA XIV

PAN JEZUS ZŁOŻONY DO GROBU

Józef zabrał ciało, owinął je w czyste
płótno  i złożył w swoim nowym grobie,
który kazał wykuć w skale. Przed
wejściem do grobu zatoczył duży
kamień i odszedł.  Lecz Maria
Magdalena i druga Maria pozostały tam,
siedząc naprzeciw grobu.
(Mt 27, 59-61)